22 lutego 2020 o godz. 20.00 odbyło się spotkanie Wspólnoty.

Zgodnie ze statutem, wybraliśmy Pierwszego Przy-Jaźni i Sui Kolegium.

Teraz przygotowujemy dokumenty potrzebne do rejestracji Wspólnoty.