Ceremonia Przyjęcia Sui – Suimonia – odbyła się w energii Równonocy Wiosennej 22.03.2021 w Domu Dźwięku.

Na Suimonię przygotowało Nas wyciszenie w Przestrzeni Serca poprowadzone przez Michała Repelewicza

Następnie Doktrynę Rodu Przy – Jaźni odczytał Rafał Michalak

Po czym – obok pięknie udekorowanego ołtarza symbolizującego przestrzeń Żywiołów , z których wszyscy wyrastamy – Pierwszy Przy–Jaźni Piotr Pulwicki dokonał uroczystego mianowania Sui. Nowi Sui kolejno odczytywali tekst deklaracji duchownego Rodu oraz przyjmowali Nasz Rodowy medalion z rąk Magdaleny Pulwickiej jako wspólny, łączący Nas symbolicznie element. Następnie przechodzili do Kręgu, przyjmowani – uściskami – przez wcześniej mianowanych Sui czyli:

  • Teresę Lemańczyk
  • Tomka Dudarskiego
  • Piotra Białkę
  • Michała Repelewicza

Później pozostało już tylko świętowanie …