Kochani,  na spotkaniu Rodu PrzyJaźni 19 lutego 2023, rozstrzygnęliśmy bardzo ważne kwestie.

Po otrzymaniu odmowy rejestracji Rodu mieliśmy do wyboru:

  • Odwołanie się do decyzji MSWiA – koszt ok. 3000 PLN i bardzo mało pracy
  • Stworzenie nowego wniosku – koszt ok. 10000 PLN oraz bardzo dużo pracy

Większością głosów obecnych na spotkaniu zdecydowaliśmy odwołać się od decyzji MSWiA. Potrzebujemy też obsługi administracyjnej Rodu. W tym celu zdecydowaliśmy się zatrudnić skrybę.

W związku z powyższym ustalamy składki:

  • 100 PLN (albo więcej wg możliwości), jednorazowo na złożenie odwołania,
  • 50 PLN miesięcznie na obsługę administracji Rodu Przyjaźni

 Jak na razie, na koszty odwołania, które przewidujemy składa się 1700 PLN opłaty skarbowej od wniosku do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny), 200 PLN koszt złożenia odwołania i wynagrodzenie prawnika.

Miesięczna składka wysokości 50 PLN jest potrzebna na potrzeby związane z funkcjonowaniem Rodu m.in. skrybę. Ma on dokumentować aktywność Rodu. Jest to niezwykle istotne dla powodzenia odwołania i ostatecznej rejestracji Rodu.

Wpłaty proszę kierować do Piotra (blik na telefon 601743074 z dopiskiem „na ognisko”) lub osobiście na Rodowej Ceremonii Wody w Jeziorach 12 marca 2022 (szczegóły wkrótce)

Utrzymujmy pozytywne wibracje w Jaźni.