Zapraszamy na rodowe święto Równonocy które odbędzie się w Strzeszynku przy Ognisku  – 22.09.2022 (w czwartek)!

Zbieramy się wokół Ogniska od około godziny 20.00 aby móc wspólnie powitać Równonoc, która wypada tej nocy – ściśle w piątek nad ranem o 03.03 !

Jakiś czas temu na Spotkaniu Rodowym ustaliliśmy, że obie Równonoce (Jesienną i Wiosenną) oraz oba Przesilenia (Letnie i Zimowe) przyjmiemy jako stałe Święta Rodowe – tak jak wypadają w kalendarzu bez jakiegokolwiek przesuwania na inny dzień.

Wybraliśmy momenty te – jako naturalne święta w cyklu roku, które mogą połączyć Nas Wszystkich we wspólnym świętowaniu w datach stałych i oczywistych – a są dla Wszystkich Nas uniwersalne – bo bez względu na światopogląd, wyznawaną filozofię, wiarę czy wykonywane praktyki – wspólna jest dla Nas Natura   przejawiająca się jako Ziemia i wszelkie związane z nią formy istnienia – w niej jesteśmy osadzeni i od niej zależymy w tym ziemskim, fizycznym wcieleniu…

RÓWNONOC jest momentem absolutnej równowagi między dniem a nocą  światłem a ciemnością, wartością dodatnią a ujemną   pierwiastkiem męskim a żeńskim… To doskonały moment aby wzmocnić intencję zharmonizowania przeciwieństw, odnalezienia punktu wspólnoty i zgodności… Aby ogrzać się przy wspólnym, łączącym Wszystkich Ogniu – tym dosłownym żywiole ognia, oraz tym zespalającym w Krąg ogniu serc ludzi zgromadzonych wokół niego…

Zatem przybywajcie, zabierając ze sobą to, co może uprzyjemnić Wam ten późnonocny czas !!!

Weźcie ze sobą swoje szamańskie instrumenty. Będziemy grali, tańczyli i śpiewali.

Ubierzcie się ciepło. Najwytrwalsi zostaną do rana.

Zabierzcie jakieś koce, by móc się otulić przy ognisku.

Zabierzcie ze sobą jakieś jedzonko.

DO ZOBACZENIA

Tu się spotykamy


Tak było