Kochani Rodowicze i Sympatycy. 

W niedzielę 12 marca 2023 zebraliśmy się w Jeziorach Małych żeby rytualnie uświęcić wszechobecną, życiodajną wodę.

Jak mawiał Yeshua: 

Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich.

Ceremonie osobiste różnią się od ceremonii grupowych, przed którymi energia wzbiera się i rośnie. Właśnie tak odczuwaliśmy energię Ceremonii Wody, która w tych dniach podnosi się, ekscytuje i cieszy…

Wspólnie zakosztowaliśmy “Pogaduszek z Wodą” w Misterium Wody PrzyJaźni.

Śpiew, muzykowanie i taniec wypełniły nas poczuciem Rodowej więzi ze sobą i Naturą.

Ceremonię zakończyliśmy posiłkiem przy stole suto zastawionym potrawami stworzonymi przez Wspólnotę.